Cierpienie jak aorta łączyło go z Jezusem. „Duchowość dla Warszawy” o ks. Dolindo

Liczni warszawiacy zainteresowani osobą ks. Dolindo Ruotolo, kapłana z Neapolu, którego życie cechowało niezwykłe zawierzenie Bogu wzięli udział 23 października w wykładach z cyklu "Duchowość dla Warszawy".


Spotkanie organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Ks. rektor Krzysztof Pawlina, witając licznie przybyłych słuchaczy, zauważył, że o Boga należy pytać świętych. W ostatnich dniach towarzyszą nam postaci św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a dziś również ks. Dolindo Ruotolo. Droga świętości tego kapłana jest dziełem artyzmu Boga, jest niepowtarzalna, ale uczy nas, by pięknie żyć.

Rys biograficzny ks. Dolindo przedstawiła Joanna Bątkiewicz-Brożek, pisarka, dziennikarka i autorka dwóch książek poświęconych ks. Dolindo. „Życie ks. Dolindo było życiem Jezusa”, stwierdziła autorka, a wyrażało się to przede wszystkim w jego pokornym sposobie przyjmowania cierpienia, które cechowało go już od najmłodszych lat. Ks. Dolindo kochał Kościół i we wszystkich momentach życia trwał w jedności z Jezusem sakramentalnym, obecnym w Eucharystii. Życie ks. Dolindo stanowiło akt heroicznego zaufania Bogu, które streszcza modlitwa przekazana mu przez samego Jezusa: „Jezu, Ty się tym zajmij”, poprzez którą człowiek oddaje Bogu całe swoje życie. Joanna Bątkiewicz-Brożek opowiadając o życiu włoskiego kapłana dała też świadectwo w jaki sposób ks. Dolindo stał się obecnym  w jej codzienności.

Rys duchowy ks. Dolindo zaprezentował, w miejsce nieobecnego ks. prof. Roberta Skrzypczaka, o. prof. Massimo Vedova OFMConv., wykładowca teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. O. Massimo zwrócił uwagę na sekret życia ks. Dolindo, który pozwolił mu przetrwać trudne doświadczenia życia, a pośród nich odkrywać nowe wyzwania, które stoją przed Kościołem. Tym sekretem było przyjęcie cierpienia, które „jak aorta” łączyło go z sercem Jezusa. Dzięki temu kapłan z Neapolu, kontynuował franciszkanin, mógł przekroczyć samego siebie, a przez to mógł otworzyć się na nadzwyczajne łaski, poznanie duchowe serca innych ludzi i potrzeb Kościoła. Po obu prezentacjach zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczestników.

Spotkania z cyklu „Duchowość dla Warszawy” będą kontynuowane.  Następny wykład odbędzie się 20 listopada.

(23.10.2018)